atelier66


i  n  t  e  r  i  é  r  y   /   d  i  z  a  j  n   /   g  r  a  f  i  k  a

. . . r i e š e n i a  p r e  V á š  p r i e s t o r

tvorba a zariaďovanie interiérov

dizajn atyp nábytku a zariadenia

konzultácie a poradenstvo pri zariaďovaní interiérov

grafický dizajn

kontakt: ing. arch. viera chodelková, tel.: +421 911 521 036 / email: chodelkova@atelier66.sk


realizácie:

partneri:

www.hoteldiplomat.sk

www.penzioncentralpark.sk

www.coolrestauracia.sk

www.meritto.sk